Cyberbulling

Ciberbullying

Internet haur eta gazteen errutinaren parte da dagoeneko. Sarea gaizki erabiltzearen mehatxuen artean dago ziberbullyinga, berdinen arteko indarkeria mota gisa sortzen dena, pertsona batek edo batzuek sarean etengabe erabiltzen dutena. Ikasturte honetan honako hau ikusiko dugu:

Helburuak

- Ziberbullyingaren ezaugarriak, kausak eta motak ulertzea.

- Haur eta gazteei Interneterako sarbidea seguruagoa izateko irtenbide posibleak eskaintzea.

Ikastaroaren edukiak:

1. Ziberbullyingaren hastapenak. Definizioa eta ezaugarriak

2. Ziberbullyingaren faktore edo arrazoi orokorrak

3. Ziberbullying motak. Sarrera

4. Pribatutasunaren aurkako erasoak

5. Grooming

6. Sexting, sextorsion eta revenge porn

7. Nortasunaren lapurreta

8. Genero-indarkeria

9. Ciberbating

 

Nor da nor ziberbullyingean?

Arrisku-adierazleak

Internet eta nerabeak

Interneten adinak eta erabilerak

Internet hezkuntzan, arriskua ala aukera?

 

Ebaluazioa

3 galderako tarteko 4 tesi

20 galderaren azken ebaluazio 1

Zeregin osagarriak

Eskuratutako ezagutzak neurtzen dituen azken suposizio praktikoa

 

Ciberbullying

Internet forma ya parte de la rutina de los niños y jóvenes. Entre las amenazas del mal uso de la red se encuentra el ciberbullying, que surge como una forma de violencia entre iguales ejercidas de forma continuada en la red por uno o varios individuos. En este curso vamos a ver lo siguiente:

OBJETIVOS

-Comprender las características, causas y tipos del ciberbullying.

-Ofrecer posibles soluciones para que el acceso a internet para niños y jóvenes sea más seguro.

Contenidos del curso:

1. Introducción al ciberbullying. Definición y características

2. Factores o causas generales del ciberbullying

3. Tipos de ciberbullying. Introducción

4. Ataques a la privacidad

5. Grooming

6. Sexting, sextorsión y revenge porn

7. Robo de identidad

8. Ciberviolencia de género

9. Ciberbating

 

¿Quién es quién en el ciberbullying?

Indicadores de riesgo

Internet y los adolescentes

Edades y usos de internet

 

Internet en la educación, ¿riesgo u oportunidad?

EVALUACIÓN

4 teses intermedios de 3 preguntas cada uno

1 evaluación final de 20 preguntas

TAREAS COMPLEMENTARIAS

Supuesto práctico final que mide los conocimientos adquiridos

El curso ya ha terminado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad