Crianza centrada en soluciones

}

Ikastaroa: “Irtenbideetan oinarritutako hazkuntza”/ Curso “Crianza centrada en soluciones”


Ben Furman doktorea psikiatra eta psikoterapeuta finlandiarra da, eta Helsinkiko Terapia Laburreko Zentroaren sortzailea. Nazioartean ezaguna da irtenbide, coaching eta antolaketa-garapenean oinarritutako terapiaren esparruan. Hogei liburu baino gehiago argitaratu ditu eta hainbat hizkuntzatara itzuli dute.El doctor Ben Furman es un psiquiatra y psicoterapeuta finlandés, y fundador del Centro de Terapia Breve de Helsinki. Reconocido internacionalmente en el campo de la terapia centrada en soluciones, coaching y en el desarrollo organizacional. Ha publicado más de veinte libros y ha sido traducido a diversos idiomas.

Prácticas curso: tutorizadas por el equipo de profesionales BBK FAMILY

Ikastaroko praktikak:  BBK FAMILY profesionalen taldeak tutorizatuakHELBURUAK:

Haurrei eguneroko arazoak konpontzen laguntzeko irtenbideetan oinarritutako metodoa ezagutaraztea

Seme-alabekin hazkuntzaz gozatzea, baita umeek arazoak edo "portaera txarrak" dituztenean ere.

Ikuspegia arazoetatik konponbideetara aldatzea, haurrei beren ikaskuntza-prozesuen kudeatzaile izaten lagunduz, beraien sare sozialarekin elkarlanean arituz eta helduen laguntzaz baliatuta, protagonista izateari utzi barik.OBJETIVOS:

Dar a conocer el método centrado en soluciones para ayudar a niños y niñas a solucionar problemas cotidianos

Disfrutar de la crianza con sus hijos e hijas también cuando los niños y niñas tienen problemas o "malos comportamientos"

Cambiar el enfoque de problemas a soluciones, ayudando a los niños y niñas a ser los propios gestores de sus procesos de aprendizaje, trabajando en colaboración con su red social y apoyándose en las personas adultas sin dejar de ser la protagonista.AURKIBIDEA:

0. Sarrera

1. Umeak goraipatzea

2. Haurrengan eragitea

3. Beste lagun zaintzaile batzuekin lankidetzan aritzea 

4. Arazoak gainditzen laguntzea haurrei

5. Zigorraren ordezko aukerak

6. Ohitura txarrak

7. Kasketaldiak

8. Beldurrak eta fobiak

9. Eskola-zereginak 

ÍNDICE:

0. Introducción

1. Elogiar a los niños y niñas

2. Influir en los niños y niñas

3. Colaboración con otros compañeros y compañeras cuidadoras 

4. Ayudar a los niños y niñas a superar los problemas

5. Alternativas al castigo

6. Malos hábitos

7. Berrinches

 

El curso ya ha terminado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad