Montessori en familia: primeros años

}

Montessori

Ikastaro honen bidez, hobeto ezagutuko duzu Montessori metodoa zer den.

A través de este curso conocerás mejor el método Montessori y sus fundamentos.

Helburuak:

- Montessori metodoa eta bere oinarriak gurasoei ezagutaraztea
- Montessori metodologia etxean aplikatzeko tresna praktikoak izatea: helduaren rola, espazioa, materialak, zikloak eta errutinak...

Objetivos:

             - Dar a conocer el método Montessori y sus fundamentos a padres y madres

              -Tener herramientas prácticas para la aplicación de metodología Montessori en el hogar: rol de la persona adulta, espacio, materiales, ciclos y rutinas...

         
AURKIBIDEA:

1.Zer da Montessori metodoa?
2.Sentimen-aldiak eta giza garapenaren etapak
3.Pertsona helduaren jarrera
4.Helduen jarrera II
5.Zer da prestatutako giroa? Montessori etxean
6.Zer material mota sar ditzaket?
7.Zikloak eta errutinak giro prestatu batean
8.Mugak eta diziplina
9.Errealitatea vs fantasia Nola aukeratu liburuak adinaren arabera?
10.Jolasa
11.Ingurumen-hezkuntza, natura

INDICE:

1.¿Qué es el método Montessori?

2.Periodos sensitivos y etapas del desarrollo humano

3.Actitud de la persona adulta

4.Actitud de la persona adulta II

5.¿Qué es un ambiente preparado? Montessori en casa

6.¿Qué tipo de materiales puedo introducir?

7.Ciclos y rutinas en un ambiente preparado

8.Límites y disciplina

9.Realidad vs fantasía ¿Cómo elegir libros según edades?

10.El juego

11.Educación ambiental, la naturalezaEmango dute:

Emango dute:

Cristina Redondok, Montessori gida hamarkada batez Londresen, haurrei eta haien familiei laguntzen. 2017an Montessori Bilbo Handia 'eskolaren sortzaileetako bat da Artxanda mendian, hemen Bizkaian, eta bi haurren ama.

Cristina Redondo Montessori Bilbo Handia eskolako zuzendaria izan da eskolaren lehen hiru urteetan, haur eta familiekin hurbiletik lan eginez. Gaur egun, familientzako proiektu bat egiten ari da, VACA proiektua https://vacarules.com /
Soziologoa Deustuko Unibertsitatean, Montessori Metodoan lizentziaduna (MCI Londres), eta Kazetaritza eta Multimediako Masterra El Correon (Vocento Taldea).

Céline Hameuryk Montessori gida gisa trebatu zen Irlandan 1999an. Sei urtez lan egin zuen herrialde horretan, kultura eta errealitate desberdinekin bere irakaskuntza-praktikak sakontzeko munduaren inguruan bira bat hasi aurretik. Espainian jarraitu zuen bere ibilbidea, eta bertan, eskola tradizionaletik Montessorira aldatu eta metodoa Europan ez ezik, Latinoamerikan ere ezagutarazi zuen.

Célinek, gainera, hainbat liburu argitaratu ditu: Mammolina Montessori, «Educar para la paz es mi lema», Sinindice argitaletxea. (Hameury, 1914) Edo “150 preguntas sobre Montessori”  (Hameury, 2020) eta Amazonen eskuragarri.

Gaur egun, Célinek bidaiatzen jarraitzen du bere prestakuntza emateko, eta irakasle gisa lan egiten du Valentziako probintziako Montessori eskola batean.

Céline entzun dezakezue honako dokumentalean: «Enséñame pero bonito» https://youtu.be/bYZJD-aUN0A edo «Educación a la carta» https://youtu.be/JwQHTXRS0jg

Ikastaroak: BBK FAMILY profesional-taldeak tutorizatuko ditu praktikak

Impartido por:

Cristina Redondo, Guía Montessori durante una década en la ciudad de Londres, acompañando a niños y niñas y sus familias. En el 2017 es cofundadora de la ‘Escuela Montessori Gran Bilbao’ en el monte Artxanda, aquí en Vizcaya y madre de dos niños.

Cristina Redondo ha sido directora de la escuela Montessori Gran Bilbao los tres primeros años de las escuela, trabajando de cerca con niños y niñas y sus familias. Actualmente está llevando a cabo un proyecto para familias, proyecto VACA https://vacarules.com/

Socióloga por la Universidad de Deusto, licenciada en el Método Montessori (MCI Londres), y Master en periodismo y multimedia en El Correo (Grupo Vocento).

Céline Hameury se formó como guía Montessori en Irlanda en 1999. Trabajó en dicho país durante 6 años antes de iniciar una vuelta alrededor del mundo para profundizar sus prácticas docentes con las diferentes culturas y realidades. Siguió su recorrido en España, donde trabajó sin descanso cambiando escuelas de tradicional a Montessori y dando a conocer el método no solamente en Europa sino también en América latina.

Céline es además autora de varios libros editados: Mammolina Montessori, “Educar para la paz es mi lema”, editorial Sinindice. (Hameury, 1914) O “150 preguntas sobre Montessori” (Hameury, 2020) y disponible en Amazon.

Actualmente, Céline sigue su labor viajando para dar sus formaciones y trabaja como maestra en una escuela Montessori de la provincia de Valencia.

Podéis escuchar a Céline en el documental: “Enséñame pero bonito” https://youtu.be/bYZJD-aUN0A o en “Educación a la carta” https://youtu.be/JwQHTXRS0jg

Prácticas curso: tutorizadas por equipo de profesionales BBK FAMILY

https://bbkfamily.smartmobile.fit/groups/inscription/111/Montessori-en-familia:-primeros-años/es

 

REGÍSTRATE EN EL GRUPO

Te enviaremos un email con tus datos de acceso, revisa tu correo y comprueba que no está en “spam”. Si no te llega en 5 min., envianos un email a no-reply@smartmobile.fit

Regístrate con tu email:
Inscríbete en el grupo Montessori en familia: primeros años desde 09-09-2022 hasta 11-10-2022

El grupo ya ha comenzado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad