Buen trato: Deporte y familia

Tratu ona. Kirola eta familia / Buen trato. Deporte y familia

Irakaslea: Iñaki Alonso: haurrak babesteko arduraduna. Athletic Fundazioaren Aterpe proiektua.

Impartido por : Iñaki Alonso: Responsable de protección a infancia. Del proyecto Aterpe de Fundación Athletic.

Prácticas curso: tutorizadas por equipo de profesionales BBK FAMILY

Hizkuntza/ Idioma: Castellano (azpitituluak euskaraz ipini ditzakezu)

Helburuak:

- Kirol-inguruneetan dauden familiei gaitasun batzuk ematea, eremu horretan tratu ona garatzeko.

- Kirolaren esparrua ezagutzea eta haren laguntza-rola ulertzea.

- Haurren eskubideen ikuspegitik jarraibideak ematea

Objetivos:

-Facilitar una serie de competencias a las familias, que están en entornos deportivos, para desarrollar el Buen Trato en este ámbito

-Conocer el ámbito deportivo y comprender su rol de acompañamiento.

-Aportar pautas desde una perspectiva de derechos de infancia

Ikastaroaren edukia:

1. Zer da kirola?

2. Zer onura ditu kirolak haur eta nerabeentzat?

3. Haur bakoitzarentzako kirol bat

4. Ahalegina eta lehiakortasuna

5. Familiari laguntzea kirol arautuan

6. Gurasoen rolak

7. Gurasoak eta entrenatzaileak, ondo etorritako taldea?

8. Kirol-komunitate osasuntsua eraikitzea

9. Kirol-ingurune seguruak: elementu fisikoak

10. Kirol-ingurune seguruak: tratu oneko konpetentziak entrenatzaileengan

11. Nola bultza dezakegu kirola familian?

 

 

Contenido del curso:

1. ¿Qué podemos entender por deporte?

2. ¿Qué beneficios tiene el deporte para la infancia y la adolescencia?

3. Un deporte para cada niño y niña

4. El esfuerzo y la competitividad

5. Apoyo de la familia en la práctica deportiva reglada

6. Roles de padres y madres

7. Padres, madres y entrenadoras ¿un equipo bien avenido?

8. Construir una comunidad deportiva sana

9. Entornos deportivos seguros: elementos físicos

10. Entornos deportivos seguros: competencias de buen trato en los entrenadores y las entrenadoras

11. ¿Cómo podemos potenciar el deporte en familia?

 

El curso ya ha terminado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad